آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

همیشه در بین داوطلبان کنکور سراسری، خصوصا کنکور تجربی رقابت سنگینی برقرار است. یکی از این رشته ها بینایی سنجی است که پذیرش در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های پردیس خودگردان (بین الملل) صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از کسب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند. قبولی در رشته بینایی سنجی  برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند. داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته بینایی سنجی  در دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تعیین برنامه ای کارامد برای دستیابی به هدفشان دهد.

 

برای علاقه مندان به قبولی در در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های  پردیس خودگردان (بین الملل) اسامی دانشگاه های پذیرنده این رشته در کنکور، قابل توجه می باشد. دانشگاه های سراسری در دوره های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان (بین الملل) برای رشته بینایی سنجی  پذیرش دانشجو خواهد داشت.

 

دانشگاه های پذیرنده رشته بینایی سنجی در کنکور سراسری 96 - 97

برای علاقه مندان به قبولی در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های پردیس خودگردان (بین الملل) اسامی دانشگاه های پذیرنده این رشته در کنکور 97، قابل توجه می باشد. دانشگاه های سراسری در دوره های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان برای رشته بینایی سنجی پذیرش دانشجو خواهد داشت که نام برخی از معروف ترین دانشگاه ها به شرح زیر است : 

  • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

  • دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 

بینایی

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در منطقه 1

رتبه در سهمیه 

3230

2654

محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان )

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

 


 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در منطقه 2

رتبه در سهمیه 

4374

4323

4067

3997

3897

3878

3859

3829

محل قبولی ( دوره پردیس خود گردان )

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

 

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در منطقه 3

رتبه در سهمیه 

2670

2615

2540

2468

2442

2422

2391

2272

محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان)

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

 

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه در سهمیه 

1707

1404

محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان)

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

بینایی سنجی - دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان

 

 

مشاوره قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور سراسری

در جدول های بالا آماری از نفرات آخر پذیرفته شده در رشته بینایی سنجی در دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) در کنکور سراسری 96 را مطابق با آنچه از قبولی های کنکور گذشته در دست داشته ایم اورده ایم اما هرساله با تغییراتی که در ظرفیت های پذیرش در کنکور سراسری ایجاد می شود نمی توان به طور قطع از قبولی و یا عدم قبولی پیش از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری، اظهار نظر کرد.

یکی از راه هایی که به شما در انتخاب رشته بهتر با توجه به نتیجه ای که کسب کرده اید کمک میکند استفاده از نرم افزار انتخاب رشته سراسری است که برای شما تهیه شده است.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد