دروس عمومی و تخصصی کنکور سراسری انسانی 98 - 99

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد دروس عمومی و تخصصی کنکور سراسری انسانی 98 - 99
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

یکی از اهداف ما در این مقالات آشنایی شما با منابع و شرایط کنکور سراسری است تا وقتی که برای دروس می گذارید منجر به موفقیت شما شود. در کنکور سراسری انسانی 98 سوالات عمومی از دروس ادبیات فارسی، زبان عربی، معارف اسلامی (دین و زندگی) و  زبان خارجی طرح می شوند. کتب این دروس در بین تمامی گروه های آزمایشی یکسان است.

 

منابع98

 

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی 98

1. ادبیات فارسی با ضریب 4 
2. زبان عربی با ضریب 2 
3. معارف اسلامی ( دین و زندگی ) با ضریب 3 
4. زبان خارجی با ضریب 2

اگر داوطلب اقلیت های مذهبی قصد پاسخ دهی به سوالات معارف غیراسلام (کلیمی ، زرتشتی و مسیحی) به جای معارف اسلامی (دین و زندگی) را دارد، می توانند با علامت زدن گزینه مربوط به آن در هنگام ثبت نام اینترنتی، به سوالات آن پاسخ دهد. داوطلبان کنکور 97 می توانند در حین ثبت نام اینترنتی پاسخ دهی به یکی از زبان های روسی، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی را به جای زبان انگلیسی انتخاب کنند.

 

 همانطور که مشاهده می شود ضریب درس ادبیات فارسی از بقیه دروس بیشتر است پس بهتر است برای درس ادبیات فارسی کمی  بیشتر از بقیه دروس وقت صرف شود تا با کسب درصد بهتر رتبه داوطلب ارتقا یابد. گروه انسانی نیز دارای 5 زیر گروه به شرح زیر است. 

زیرگروه یک اغلب رشته های علوم پایه و حقوقی و قضایی می باشد.
زیرگروه دو اغلب شامل رشته های علوم اجتماعی می باشد.
زیرگروه سه اغلب شامل رشته های مدیریتی می باشد. 
زیرگروه چهار اغلب شامل رشته های روابط و علوم سیاسی می باشد.
زیرگروه پنج اغلب شامل رشته های روانشناسی و مطالعات خانواده می باشد.

 

منابع 98

 

ضرایب دروس اختصاصی در کنکور انسانی 98

دروس اختصاصی شامل ریاضی، اقتصاد، ادبیات فارسی اختصاصی، عربی اختصاصی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روان شناسی است که با توجه به هر زیرگروه ضریب خاصی دارند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

 

  ضرایب زیرگروه یک کنکور سراسری انسانی 98

ریاضی : ضریب 2، اقتصاد : ضریب1، ادبیات فارسی اختصاصی : ضریب 4، عربی اختصاصی : ضریب 4، تاریخ و جغرافیا : ضریب1، علوم اجتماعی : ضریب 1، فلسفه و منطق : ضریب 3، روان شناسی : ضریب 1

 

  ضرایب زیرگروه دو  کنکور سراسری انسانی 98

ریاضی : ضریب 4، اقتصاد: ضریب 2، ادبیات فارسی اختصاصی: ضریب 2، عربی اختصاصی: ضریب1، تاریخ و جغرافیا: ضریب1، علوم اجتماعی: ضریب 3، فلسفه و منطق: ضریب 1، روان شناسی: ضریب 2

 

  ضرایب زیرگروه سه کنکور سراسری انسانی 98

ریاضی : ضریب 4، اقتصاد : ضریب 3، ادبیات فارسی اختصاصی : ضریب 2، عربی اختصاصی : ضریب1، تاریخ و جغرافیا : ضریب1، علوم اجتماعی : ضریب 2، فلسفه و منطق : ضریب1، روان شناسی : ضریب1

 

  ضرایب زیرگروه چهار کنکور سراسری انسانی 98

ریاضی : ضریب 3، اقتصاد : ضریب 2، ادبیات فارسی اختصاصی : ضریب 2، عربی اختصاصی : ضریب 1، تاریخ و جغرافیا : ضریب 3، علوم اجتماعی : ضریب 2، فلسفه و منطق : ضریب 2، روان شناسی : ضریب 3

 

  ضرایب زیرگروه پنج کنکور سراسری انسانی 98

ریاضی : ضریب 3، اقتصاد : ضریب 2، ادبیات فارسی اختصاصی : ضریب 2، عربی اختصاصی : ضریب 1، تاریخ و جغرافیا : ضریب 1، علوم اجتماعی : ضریب 3، فلسفه و منطق : ضریب 2، روان شناسی : ضریب 3

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد