شهریه دانشگاه آزاد 97-98

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد شهریه دانشگاه آزاد 97-98
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

از بین دانشگاه های مختلفی که هر ساله اقدام به پذیرش دانشجو میکنند دانشگاه آزاد در زمره ی مهم ترین دانشگاه ها است که در تمامی رشته های تحصیلی برای تمامی مقاطع تحصیلی پذیرش دانشجو انجام میدهد و این پذیرش دانشجو هم به صورت بدون کنکور دانشگاه آزاد و هم با کنکور انجام میشود و تمام کسانی که موفق می شوند تا در این دانشگاه قبول شوند و ادامه تحصیل دهند موظف به پرداخت شهریه هستند و میزان شهریه ای که این افراد باید به دانشگاه پرداخت کنند برای هر رشته تحصیلی و هر مقطع تحصیلی متفاوت است که با توجه به تعداد واحدهای درسی که افراد اتخاذ می‌کنند میزان شهریه متفاوت خواهد بود.

 

بدون کنکور

 

 پس علاوه بر وقت، هزینه هم برای تحصیل در این دانشگاه باید مد نظر گرفته شود و افراد قبل از اینکه رشته ای را انتخاب کنند و بخواهند در آن ادامه تحصیل دهند باید از میزان شهریه این رشته اطلاع داشته باشند و بررسی کنند که آیا توان پرداخت شهریه رشته مد نظر را دارند یا خیر و در صورتی که تمام شرایط ادامه تحصیل در رشته را داشتند می توانند آن را انتخاب کنند. پس در این مقاله تصمیم گرفتیم برای آگاهی بیشتر افراد در مورد میزان هزینه شهریه دانشگاه آزاد برای مقاطع مختلف که به دو دسته شهریه ثابت و شهریه متغیر تقسیم می‌شود صحبت کنیم.

 

وقتی که وقتی که صحبت از شهریه ثابت میشود یعنی یک مقدار هزینه شهریه برای همه ترم ها ثابت و بدون تغییر است و بدون توجه به اینکه چه تعداد واحد در هر ترم اتخاذ می‌شود شهریه ثابت تغییر نخواهد کرد و شهریه متغیر دقیقا متناسب با تعداد واحد هایی است که افراد در هر ترم می گذرانند و انتخاب می کنند. معمولاً شهریه درس هایی که کار عملی دارند یا از مواد و وسایل برای گذراندن آن استفاده می شود بیشتر از واحدهای تئوری است.

 

بدون کنکور

 

در جدول هایی که در زیر آورده شده سعی کرده‌ایم میزان شهریه هایی که در سال تحصیلی 97- 98 تصویب شده را به اطلاع شما برسانیم اما بهتر است بدانید که این اعداد و ارقامی که در این جدولها آورده شده ثابت نخواهد بود و اگر می‌خواهید برای خرج و مخارج خود حساب و کتاب داشته باشید 10 تا 15 درصد به تمام قیمت هایی که برای شهریه در جدول آمده اضافه کنید زیرا معمولا هر سال یک مقدار میزان شهریه ها بیشتر می شود و بهتر است شما با احتساب این افزایش قیمت هزینه هایتان را حساب کنید.

 

شهریه مقطع کاردانی دانشگاه آزاد 97 - 98

 

نام رشته 

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان)

شهریه متغیر برای 20 واحد درسی (تومان)

شهریه کل (تومان)

رشته های علوم انسانی

310/000 تا 440/000

540/000 تا 570/000

850/000 تا 1/010/000

رشته های فنی مهندسی

495/000 تا 520/000

550/000 تا 580/000

1/045/000 تا 1/100/000

رشته های علوم پزشکی  (بهداشت عمومی و …)

810/000 تا 885/000

1/665/000 تا 1/850/000

2/475/000 تا 2/735/000

هزینه خدمات آموزشی مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 120/000 تومان می باشد.

 

شهریه مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد 97 - 98

 

نام رشته 

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان)

شهریه متغیر برای 20 واحد درسی (تومان)

شهریه کل (تومان)

فنی مهندسی

1/120/000 تا 1/160/0000

705/000 تا 740/000

1/825/000 تا 1/900/000

علوم انسانی

490/000 تا 520/000

710/000 تا 760/000

1/200/000 تا 1/280/0000

علوم پایه

545/000 تا 670/000

690/000 تا 735/000

1/235/000 تا 1/405/000

رشته های علوم ورزشی

830/000 تا 950/000

580/000 تا 700/000

1/410/000 تا 1/650/000

هنر

850/000 تا 1/100/000

450/000 تا 600/000

1/300/000 تا 1/700/000

هزینه خدمات آموزشی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 110/000 تومان می باشد.

 


 

شهریه رشته های مقطع کارشناسی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

نام رشته

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان)

شهریه متغیر  برای 20 واحد درسی (تومان)

 شهریه کل (تومان)

پرستاری

1/890/0000 تا 2/100/000

2/580/000 تا 2/810/000

4/470/000 تا 4/910/000

مامایی

1/890/0000 تا 2/100/000

2/250/000 تا 2/600/000

4/140/000 تا 4/700/000

اتاق عمل

1/890/0000 تا 2/100/000

2/580/000 تا 2/810/000

4/470/000 تا 4/910/000

هوشبری

1/890/0000 تا 2/100/000

2/580/000 تا 2/810/000

4/470/000 تا 4/910/000

 

ازاد

 

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 - 98

 

نام رشته

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان)

شهریه متغیر برای 10 واحد تحصیلی (تومان)

شهریه کل (تومان)

علوم پایه

1/760/000 تا 1/840/0000

1/210/000 تا 1/360/000

2/970/000 تا 3/200/000

علوم انسانی

1/540/000 تا 1/620/000

1/100/000 تا 1/250/000

2/640/000 تا 2/870/000

فنی مهندسی 

1/980/000 تا 2/070/000

1/240/000 تا 1/380/000

3/220/000 تا 3/450/000

علوم پزشکی 

3/350/000 تا /850/000

2/390/000 تا  2/490/000

5/740/000 تا 6/340/000

هزینه خدمات آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 125/000 تومان می باشد.


 

شهریه مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 97 - 98

 

نام رشته 

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی (تومان)

شهریه متغیر هر واحد نظری و عملی (تومان)

شهریه کل (تومان)

رشته های علوم انسانی

4/455/000 تا 5/060/000

455/000 تا 475/000

7/500/000 تا 9/000/000

رشته های علوم پایه و فنی مهندسی

6/380/000 تا 6/630/00

470/000 تا 530/000

8/000/000 تا 10/500/000

هزینه خدمات آموزشی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 130/000 تومان می باشد.

 

شهریه مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد 97 - 98

 

نام رشته 

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی (تومان)

شهریه متغیر هرنیمسال تحصیل (تومان)

شهریه کل (تومان)

پزشکی

5/420/000 تا 6/130/000

1/290/000 تا 1/365/000

6/710/000 تا 7/495/000

دندانپزشکی

5/400/000 تا 6/100/000

1/310/000 تا 1/400/000

6/710/000 تا 7/500/000

داروسازی

5/450/000 تا 6/150/000

1/300/000 تا 1/330/000

6/750/000 تا 7/480/000


ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد