مطالب کامل نشده

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور 96

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور 96

دوشنبه 22 مرداد 1397 0
نام دانشگاه : دانشگاه تهران ظرفیت رشته : 15 آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2031 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4524 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4037 نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد علوم جانوری–نوبت دوم ظرفیت رشته : 5 آخرین رتبه قبولی منطق...
نحوه نوشتن رزومه

نحوه نوشتن رزومه

پنجشنبه 04 مرداد 1397 0
...