معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است که هدفش حفظ  ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه است. کارشناسی بهداشت عمومی را پایه اصلی همه ی رشته های زیر شاخه ی آن از جمله آموزش بهداشت، تغذیه، مدیریت بهداشتی، اقتصاد بهداشت و ... دانست. تعداد قابل توجهی از دانشگاه های کشور در این رشته دانشجو می پذیرند و این رشته از پذیرش نسبتاً بالایی برخوردار است.

 

بهداشت

 

تحلیل وظایف حرفه‌ای

1- نقش آموزشی

وظایف آموزشی دانش آموختگان این رشته در این نقش عبارتند از:

آموزش به کلیه افراد تحت پوشش مراکز محل خدمت دانش آموخته (کمک در آموزش بهداشت به کاردانها و بهورزان مامور خدمت در مراکز موردنظر).

آموزش به مادران در دوران بارداری، شیردهی، یائسگی.

آموزش و مشاوره پیش از ازدواج به افراد تحت پوشش


 

2- نقش پژوهشی

کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه‌های بهداشتی کشور

آموزش پرسشگران طرحهای پژوهشی

ارائه طرحهای پژوهشی در زمینه پژوهشهای کاربردی

کمک در مصاحبه‌های پژوهشی و گردآوری داده‌های موردنیاز و تجزیه و تحلیل نتایج

 

3- نقش مراقبتی

مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران

مراقبت کودکان در دوران نوزادی، شیرخواری و قبل از مدرسه

پایش سلامت کودکان مدرسه‌ای برحسب لزوم

کمک و نظارت در اجرای برنامه EPI, CDD, ARI, MANA

 

4- نقش اجرائی

شرکت در برنامه‌های بهداشت مدارس

ارائه خدمات تنظیم خانواده به افراد تحت پوشش

نظارت بر چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده برای خانوارهای تحت پوشش

نظارت بر اجرای ارجاع موارد

کمک به انجام سایر واحدهای مراکز بهداشتی – درمانی در موارد ضروری

بررسی و نظارت بر نیازهای تدارکاتی مراکز ارائه خدمات

 

استراتژی‌های آموزشی

بهره گیری از استراتژی های آموزش تلفیقی (استفاده از استراتژی استاد محوری یا شاگرد محوری برحسب نیاز).

بهره گیری از عرصه‌های عملی و واقعی کار و عرصه‌های شبیه سازی شده

استفاده از شیوه‌های مبتنی بر مساله (Problem Oriented) برحسب مورد و با تاکید بر پیشگیری

 

بهداشت

 

بازار کار، درآمد و حقوق

برای مهندس بهداشت حرفه ای در هر سمت و در هر رده سازمانی حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال مهندسان بهداشت حرفه ای که در سمت کارشناس HSE در رده کارشناس کار می کنند، در اواخر سال 1392، حداقل درآمد550000 تومان، حداکثر درآمد 1980000 تومان و متوسط درآمد ماهیانه 1100000 تومان را داشته اند.

 

بهداشت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد