مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی‌

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی‌
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

هدف از رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی‌تربیت کارشناسانی است که بتوانند به تجزیه و تحلیل و حل مسایلی از جمله برنامه‏ ریزی و کنترل تولید، کنترل کیفیت، افزایش کارآیی تولید و طرح ریزی واحدهای تولیدی بپردازند.

 

ضرورت و اهمیت

تولید صنعتی به شیوه ی استفاده از مهارت های تکنیکی اقتصادی و استفاده مفید از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه، ساختمان و مواد، بالا رفتن کیفیت و... می پردازد، نداشتن اطلاع درست از مواردی که گفته شد باعث می شود به شرایطی برسیم که اهمیت این گرایش را روشن می سازد.

 

بازار کار، درآمد و حقوق

بازار کار رشته مهندسی صنایع بسیار گسترده است و امکان فعالیت در قسمت های مختلف برای مهندس صنایع وجود دارد که اینها هر کدام در متفاوتی می توانند داشته باشند. اگر افراد در بخش دولتی کار کند با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق می گیرند و اگر در بخش خصوصی کار کنند با توجه به شرایط و معیارها که وابسته به میزان تحصیلات و دانش و سابقه کار افراد است می‌توانند دریافتی متفاوتی داشته باشند.

این افراد می توانند در سمت های مختلف سازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) مشغول به کار شوند و همچنین میتوانند بعنوان کارشناس فنی، برنامه ریز، کارشناس کنترل پروژه، کارشناس تضمین کیفیت، مهندس صنایع، سرپرست کنترل پروژه، سرپرست برنامه ریزی، مدیر پروژه، مدیر کارخانه و غیره کار کنند.

 

دروس تخصصی

  • مهندسی فاکتورهای انسانی

هدف این درس آشنایی با سیستم های انسان - ماشین، شناخت فیزیکی انسان، رابطه بدن با دستگاه ها، طراحی مناسب وسایل که در آن شرایط بدن انسان در نظر گرفته شود و غیره می باشد که ممکن است آزمایشگاه و پروژه هم داشته باشد.

 

  • برنامه ریزی تولید

درس شاخص و بسیار مهم این گرایش است که یک پروژه عملی هم دارد و درآن با برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت، مدل های ایستا و پویا، برنامه ریزی عملیات و... آشنا خواهید شد.

 

  • کنترل موجودی 2

محتوی این درس شامل مباحث تکمیلی موجودی 1 است و با مواردی مثل روش ها و مدل های خاص پیش بینی، برنامه ریزی کلی تولید و ظرفیت، روش MRP و... آشنا می شوید.

 

  • کاربرد کامپیوتر

با این درس سطح علمی و توانایی دانشجویان در استفاده از نرم افزارهای مهندسی صنایع بالا می رود. در ضمن با صلاح دید دانشگاه های مختلف، نرم افزارهای متنوعی تدریس می گردد.

 

  • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

این مورد هم از درس های خیلی مهم است که با روش های مدیریت نگهداری از ماشین آلات، مدل های زمانی تعمیرات پیشگیرانه آنها، استفاده بهینه از دوره عمر دستگاه و ایجاد سیستم نگهداری و تعمیرات آشنا می شوید و یک پروژه عملی دارد.

 

صنعتی

 

  • اصول مدیریت

در اصول مدیریت شما با مدیریت، تاریخچه، اصول مدیریت، برنامه ریزی و مدل های آن، سازماندهی، سازمان ها، عوامل انسانی در مدیریت، کنترل و روش های آن و... آشنا می شوید.

 

  • زبان تخصصی

زبان تحصصی از دروس تخصصی هر چهار گرایش است و از موارد امتحانی کنکورکارشناسی ارشد هم می باشد و مطالب متنوعی از دروس مختلف مهندسی صنایع، در قالب دروس انگلیسی بیان می شود.

 

  • پروژه طراحی ایجاد صنایع

در این درس که بخش عملی آن همان پروژه پایانی است، با مراحل کامل طراحی یک واحد صنعتی، از امکان سنجی اقتصادی تا ایجاد واحد صنعتی آشنا می شوید و یک پروژه عملی نیز، تحویل خواهید داد.

 

دروس تخصصی اجباری گرایش تولیدصنعتی

 

کد درس

نام درس

واحد

زمان ارائه درس یا پیشنیاز

61

زبان تخصصی

2

زبان خارجه

64

پروژه طراحی ایجاد صنایع

3

47 و 43

65

مهندسی فاکتورهای انسانی

3

46

66

برنامه ریزی تولید

3

48 و 49و 52

68

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 2

3

48

69

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

2

52و 49 و 48

70

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

3

56 و 25

43

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

46

جمع کل واحدها و ساعات

21

-

 

دانشجویان موظفند کارآموزی 1 و 2 را پاس کنند و هر کارآموزی در یک ترم مجزا و حداقل 204 ساعت در یکی از مراکز صنعتی انجام شود.

 

دروس اختیاری گرایش تولید صنعتی (8 واحد)

 

کد درس

نام درس

واحد

ساعت

زمان ارائه درس یا پیشنیاز

جمع

نظری

عملی

81

طرح ساختمان و تأسیسات صنعتی**

3

51

51

-

33 و 23

82

مدیریت مالی

2

34

34

-

43

83

طرح سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت

3

51

51

-

52

87

مونتاژ مکانیکی

3

51

51

-

54

88

سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد

3

51

51

-

43

90

ایمنی و بهداشت صنعتی

2

34

34

-

-

92

آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان

1

34

-

34

46 یا همزمان

94

برنامه ریزی حمل و نقل

3

51

51

-

26 و 52

95

پروژه

6-2

-

-

-

-

96

اصول شبیه سازی

3

51

51

-

06

97

تحلیل سیستم ها

3

51

51

 

05

67

مدیریت کیفیت

2

34

34

-

50

 

کلیه دروس تخصصی و اختیاری سایر مجموعه های مهندسی صنایع می توانند بعنوان دروس انتخابی (اختیاری) در این مجموعه ارائه گردند.

** در این درس یک پروژه عملی توسط دانشجویان انجام خواهد شد.

 

صنعتی

 

برنامه پیشنهادی ترم به ترم

 

ترم اول

 

ترم دوم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

ریاضی1

فیزیک 1

زبان

تربیت بدنی1

یکی از دروس معارف

نقشه کشی صنعتی 1

اقتصاد 1

4

3

3

1

2

2

2

 

ریاضی 2

فیزیک2

آز فیزیک1

استاتیک

کارگاه ماشین افزار1

یکی از دروس معارف

شیمی عمومی

اقتصاد2

4

3

1

2

1

2

3

2

مجموع

17

 

مجموع

18

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

تئوری احتمالات

روش های تولید1

کارگاه ماشین افزار2

مقاومت مصالح

اصول حسابداری

یکی از دروس معارف

برنامه نویسی کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

3

2

1

2

3

3

2

3

 

آمار مهندسی

تحقیق در عملیات1

اقتصاد مهندسی

علم مواد

آز فیزیک2

مبانی برق

آزشیمی

مهارت های زندگی

3

3

3

3

1

3

1

2

مجموع

19

 

مجموع

19


 

ترم پنجم

 

ترم ششم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

ارزیابی کار و زمان

کنترل کیفیت

نگهداری و تعمیرات

نقشه کشی 2

آز اندازه گیری دقیق

کارگاه جوش

یکی از دروس معارف

محاسبات عددی

3

3

3

2

2

1

2

2

 

کنترل موجودی1

کنترل پروژه

روشهای تولید2

تحقیق درعملیات 2

اختیاری

آز مبانی برق

یکی از دروس معارف

 

3

3

3

3

3

1

2

 

مجموع

18

 

مجموع

18

 

 

ترم هفتم

 

ترم هشتم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

کنترل موجودی 2

مهندسی فاکتورهای انسانی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

اصول مدیریت

زبان تخصصی

یکی از دروس معارف

اختیاری

3

3

3

2

2

3

 

 

طراحی ایجاد

کاربرد کامپیوتر

برنامه ریزی تولید

کارگاه ریخته گری

اختیاری

یکی از دروس معارف

تربیت بدنی 2

3

2

3

1

3

2

1

مجموع

16

 

مجموع

17

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد