معافیت کفالت

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد معافیت کفالت
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

مشمولان خدمت سربازی در صورت داشتن شرایط زیر می توانند از معافیت کفالت استفاده کنند:

 1. سن کفالت پدر 70 سال است. در صورت نیاز پدر به مراقبت و تأیید کمیسیون پزشکی، سن کمتر از 70 سال نیز قابل قبول است.

 2. شرط کفالت مادر این است که مادر به سبب طلاق یا فوت همسر، فاقد شوهر باشد و مشمول خدمت سربازی، تنها فرد ذکور بالای 18 سال او باشد.

 3. مدت معافیت کفالت مادر به صورت موقت 30 ماهه و پس از آن (در صورت وجود شرایط لازم) دائم است.

 4. اگر در این 30 ماه مادر در قید حیات و بدون شوهر، و مشمول نیز تنها فرد ذکور بالای 18 سال او باقی بمانند، معافیت کفالت موقت، دائمی می شود.

 5. زمان 30 ماه معافیت موقت از زمان فوت شوهر مادر یا از زمان ثبت طلاق آغاز می گردد.

 6. اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت، بیش از 30 ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد، برای کفیل معافیت کفالت دائمی صادر می گردد.

 7. اگر پدر در حبس و یا مفقودالاثر باشد، امکان ادعای کفالت مادر وجود ندارد.

 8. ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

 9. اگر در طول معافیت موقت، فرزند ذکور دیگر مادر به سن 18 سالگی برسد، معافیت موقت مشمول متوقف، و به وضعیت او رسیدگی می شود.

 10. در صورتیکه پدر فوت شده باشد، مشمول می تواند کفالت خواهر یا برادر صغیر خود را نیز ببر عهده گیرد ولی اگر پدر در قید حیال باشد این کار شدنی نیست.

 11. اگر فرزندی که کفالت مادر خود را برعهده گرفته و معاف شده، بع علت بیماری توانایی کفالت مادر خود را از دست بدهد و یا اینکه فوت کند، فرزند دیگر می تواند برای معافیت کفالت مادر اقدام کند.

 12. شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند تأثیر گذار نیست.

 13. سلامت مادر در معافیت کفالت فرزند تأثیر گذار نیست.

 14. اگر مادر فاقد شناسنامه باشد، به دلیل عدم وجود امکان برای اثبات نسبت مادر و فرزندی، ادعای کفالت مقدور نیست.ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد