معرفی رشته های دانشگاهی تجربی

معرفی رشته دندانپزشکی

معرفی رشته دندانپزشکی

شنبه 23 تیر 1397 0
وظیفه اصلی یک دندانپزشک تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان است و به همین علت شاید بهتر باشد این رشته را دهان پزشکی نامید. در زمان گذشته دندانپزشکان را مساوی با دندانسازان می‌دانستند. اما امروزه میدانیم که دندانسازی فقط بخشی از علم دندانپزشکی ا...