برچسب ها: تاثیر امتحان نهایی

تاثیر معدل در کنکور سراسری 97

تاثیر معدل در کنکور سراسری 97

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 0
یکی از مواردی که مورد توجه دانش آموزان خصوصا ممتازان است میزان تاثیر معدل در کنکور است که به امتحانات نهایی اختصاص دارد که نمرات امتحانات نیم سال اول که به صورت داخلی برگزار می شوند تاثیری در این قانون ندارند. در حال حاضر میزان تاثیر م...