برچسب ها: سهمیه مناطق محروم

تاثیر سهمیه در کنکور سراسری 97

تاثیر سهمیه در کنکور سراسری 97

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 0
سهمیه مناطق شامل سه سهمیه مختلف (سهمیه منطقه 1، سهمیه منطقه 2 و سهمیه منطقه 3) می باشد که براساس محل زندگی داوطلبان است. شهرهای بزرگ و پیشرفته و در واقع مراکز استان ها منطقه 1، مناطق نیمه پیشرفته منطقه 2 و شهرهای محروم که دسترسی چندانی به امکانات آمو...