برچسب ها: کنکور سراسری گروه علوم تجربی

مشاوره کنکور تجربی

مشاوره کنکور تجربی

شنبه 22 اردیبهشت 1397 0
طبق روال هر سال کنکور سراسری تجربی بین داوطلبان این رشته توسط سازمان سنجش برگزار می شود. شرکت کنندگان کنکور سراسری تجربی همیشه بیشترین تعداد شرکت کنندگان را دارند و سنگین ترین رقابت برای قبولی در دانشگاه در کنکور سراسری تجربی بوده است. کنکور سراسری ت...