آخرین رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد آخرین رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سراسری
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

بسیاری از افرادی که در کنکور گروه انسانی شرکت می کنند علاقمند به ادامه تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی هستند. رشته الهیات و معارف اسلامی از رشته های پرطرفدار گروه علوم انسانی است که بسیاری از داوطلبان هر ساله به رقابت با یکدیگر می پردازند تا بتوانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. هدف از تحصیل در این رشته شناخت و معرف نسبت به خدای متعال و بزرگ می باشد که در نهایت به تقرب و رضایت الهی منجر می شود. در مقاله ی پیش رو از ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته الهیات و معارف اسلامی صحبت خواهیم کرد.


 

همانطور که خود شما هم می‌دانید موفقیت در کنکور نیازمند برنامه ریزی دقیق و پشتکار و همت است و در صورتی که شما از نحوه مطالعه کنکوری و روش صحیح تست زدن مطلع باشید می توانید تا حدود زیادی در راه موفقیت گام بردارید. نرم افزار انتخاب رشته نیز می‌تواند شما را با سایر رشته ها و شرایط آن آشنا کند. 

الهیات

 

 رتبه در سهمیه

 سهمیه قبولی

 جنسیت

 شهر داوطلب

 رشته

 دانشگاه

 دوره

384

منطقه 1

مرد

تهران

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

روزانه

398

منطقه 1

زن

تهران

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

روزانه

624

منطقه 1

زن

مشهد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه فردوسی - مشهد

روزانه

658

منطقه 1

زن

تهران

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

روزانه

673

منطقه 1

زن

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شیراز

روزانه

752

منطقه 1

زن

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شیراز

روزانه

913

منطقه 1

زن

مشهد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه فردوسی - مشهد

نوبت دوم

929

منطقه 1

زن

یزد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران (محل تحصیل قم)

روزانه

1092

منطقه 1

زن

مشهد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه فردوسی - مشهد

نوبت دوم

1524

منطقه 1

زن

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شیراز

روزانه

2252

منطقه 1

زن

مشهد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه فردوسی - مشهد

روزانه

2310

منطقه 1

مرد

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شیراز

روزانه

2337

منطقه 1

مرد

جهرم

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه یاسوج

روزانه

2974

منطقه 1

زن

تهران

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

روزانه

3164

منطقه 1

مرد

تهران

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

روزانه

3325

منطقه 1

مرد

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شهید چمران اهواز

روزانه

4004

منطقه 1

زن

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شیراز

روزانه

4063

منطقه 1

زن

اصفهان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه اردکان

روزانه

4891

منطقه 1

زن

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه یاسوج

روزانه

5382

منطقه 1

زن

اصفهان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه اصفهان

روزانه

5503

منطقه 1

زن

تهران

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه الزهرا(س)

روزانه

5681

منطقه 1

زن

شیراز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شیراز

روزانه

5909

منطقه 1

زن

اصفهان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

7998

منطقه 1

زن

اصفهان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

روزانه

9073

منطقه 1

زن

تبریز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

روزانه

11158

منطقه 1

مرد

تهران

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

روزانه

13598

منطقه 1

زن

تبریز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

روزانه

19759

منطقه 1

زن

مشهد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

روزانه

344

منطقه 2

مرد

سمنان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

روزانه

963

منطقه 2

زن

محمودآباد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه الزهرا(س)

روزانه

1755

منطقه 2

مرد

بابل

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه مازندران - بابلسر

روزانه

1805

منطقه 2

زن

قم

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران (محل تحصیل قم)

روزانه

2009

منطقه 2

زن

اهواز

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه شهید چمران اهواز

روزانه

2211

منطقه 2

مرد

محمودآباد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه مازندران - بابلسر

روزانه

2373

منطقه 2

مرد

شهریار

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران (محل تحصیل قم)

روزانه

2475

منطقه 2

مرد

بابل

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

روزانه

2649

منطقه 2

مرد

همدان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

روزانه

2684

منطقه 2

مرد

آمل

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه مازندران - بابلسر

روزانه

2838

منطقه 2

زن

یزد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه اردکان

روزانه

3077

منطقه 2

زن

نیشابور

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

روزانه

3091

منطقه 2

زن

بیرجند

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه فردوسی - مشهد

نوبت دوم

3194

منطقه 2

زن

همدان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

روزانه

3239

منطقه 2

زن

چالوس

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه مازندران - بابلسر

روزانه

3295

منطقه 2

مرد

آباده

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

روزانه

4081

منطقه 2

زن

سمنان

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه سمنان

روزانه

4680

منطقه 2

مرد

بابل

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه سمنان

روزانه

4704

منطقه 2

زن

قم

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

روزانه

4765

منطقه 2

مرد

کرمانشاه

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه سمنان

روزانه

4774

منطقه 2

مرد

کرج

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه سمنان

روزانه

4847

منطقه 2

زن

ارومیه

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

روزانه

5275

منطقه 2

زن

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد