بررسی سوالات کنکور سراسری انسانی 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد بررسی سوالات کنکور سراسری انسانی 97
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

دفترچه عمومی کنکور سراسری انسانی 97 

دفترچه عمومی حاوی 100 تست است که مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این دفترچه 75 دقیقه می باشد.

1. زبان و ادبیات فارسی شامل 25 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 1 تا 25 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 18 دقیقه می باشد.

2. زبان عربی شامل 25 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 26 تا 50 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 20 دقیقه می باشد.

3. فرهنگ و معارف اسلامی شامل 25 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 51 تا 75 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 17 دقیقه می باشد.

4. زبان انگلیسی شامل 25 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 76 تا 100 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 20 دقیقه می باشد.


 

انسانی

 

دفترچه اختصاصی کنکور سراسری انسانی 97 

دفترچه اختصاصی حاوی  180 تست است که مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این دفترچه 165 دقیقه می باشد.

1. ریاضی شامل 20  تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 101 تا 120 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 25 دقیقه می باشد.

2. اقتصاد شامل 15 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 121 تا 135 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 10 دقیقه می باشد.

3. ادبیات فارسی شامل 30 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 136 تا 165 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 30 دقیقه می باشد.

4. عربی شامل 20 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 166 تا 185 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 20 دقیقه می باشد.

5. تاریخ و جغرافی شامل 30 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 186 تا 215 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 25 دقیقه می باشد.

6. علوم اجتماعی شامل 20 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 216 تا 235 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 15 دقیقه می باشد.

7. فلسفه و منطق شامل 25 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 236 تا 260 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 25 دقیقه می باشد.

8. روان شناسی شامل 20 تست می باشد. شماره سوالات این درس از شماره 261 تا 280 می باشد. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس 15 دقیقه می باشد.

پس در کل 280  تست در کنکور سراسری انسانی 97 وجود دارد و مدت زمان کل کنکور 4 ساعت می باشد. به ازای هر 3 جواب ناصحیح یک جواب صحیح از بین می رود. حدود 20 الی 30 درصد سوالات کنکور ساده، 40 الی 60 درصد سوالات کنکور متوسط و 20 الی 30 درصد سوالات کنکور دشوار می باشد. سوالات کنکور سراسری انسانی 97 مفهومی است و داوطلب با مطالعه دقیق مطالب کتب درسی می تواند به خوبی از پس سوالات برآید.


ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد