حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

خیلی از افرادی که در کنکور تجربی شرکت می کنند هدفشان قبولی در رشته شنوایی سنجی است و برای موفق شدن در این رشته و قدم گذاشتن در این راه به رقابت با یکدیگر می پردازند. در این مقاله سعی شده است که اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته شنوایی سنجی آورده شود.

 

دانشجویان باید بدانند که با مطالعه خوب و دقیق و داشتن یک برنامه منسجم می‌توانند همیشه به موفقیت در راهی که می‌خواهند برسند. در صورتی که از رتبه و کارنامه خود اطلاع دارید می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، میزان قبولی خود در رشته های مختلف را مشاهده بفرمایید.شنوایی

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 1

 

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

50%

62%

عربی

47%

52%

دین و زندگی

63%

63%

زبان انگلیسی

80%

67%

زمین شناسی

0%

0%

ریاضی

46%

39%

زیست شناسی

49%

32%

فیزیک

25%

36%

شیمی

22%

36%

رتبه در منطقه 1

5327

5159

رتبه کشوری

17779

17166

شهر محل سکونت

مشهد

اصفهان

رشته محل قبولی پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

جندی شاپور - اهواز

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) شهید بهشتی

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 2

 

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

58%

56%

59%

           56 %

72%

عربی

59%

76%

66%

51%

68%

دین و زندگی

91%

80%

95%

67%

59%

زبان انگلیسی

39%

30%

83%

14%

38%

زمین شناسی

2%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

34%

47%

27%

30%

36%

زیست شناسی

43%

39%

53%

52%

52%

فیزیک

19%

29%

26%

42%

40%

شیمی

45%

40%

24%

48%

26%

رتبه در منطقه 2

6348

6136

5875

5623

5576

رتبه کشوری

13457

12993

12411

11834

11743

شهر محل سکونت

اهواز

خرم آباد

ارومیه

دزفول

مراغه

رشته محل قبولیپردیس خودگردان

 ( بین الملل )

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) جندی شاپور - اهواز

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) جندی شاپور - اهواز

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) جندی شاپور - اهواز

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) جندی شاپور - اهواز

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) شهید بهشتی

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3

 

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

42%

43%

عربی

43%

19%

دین و زندگی

44%

43%

زبان انگلیسی

68%

80%

زمین شناسی

0%

0%

ریاضی

35%

35%

زیست شناسی

45%

52%

فیزیک

35%

39%

شیمی

35%

30%

رتبه در منطقه 3

4404

4139

رتبه کشوری

20026

19029

شهر محل سکونت

پارس آباد مغان

یاسوج

رشته محل قبولی پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) جندی شاپور - اهواز

شنوایی شناسی پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) شهید بهشتی

 

برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته شنوایی شناسی

با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.


ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد