مشاوره تحصیلی تلفنی شرایط کنکور کاردانی به کارشناسی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد مشاوره تحصیلی تلفنی شرایط کنکور کاردانی به کارشناسی
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی حاوی اطلاعات مهمی نظیر شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام، شرایط وظیفه عمومی برای آقایان، اطلاعات رشته های امتحانی شامل نوع پذیرش، نوع دوره تحصیلی و جنس پذیرش، عناوین، تعداد سؤال، ضرایب و منابع آزمون دروس عمومی و پایه برای کلیه رشته های امتحانی و لیست دانشگاه های پذیرنده در هر انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی است. برای درک بهتر تمام موارد مربوط به کنکور کاردانی به کارشناسی توصیه میکنیم که دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی را با دقت مطالعه فرمایید.

 

کاردانی

 

شرایط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی

همانطور که اشاره شد شرایط به دو دسته ی عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند که در اینجا به چند مورد از شرایط اختصاصی ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی اشاره می کنیم. 

1) دارا بودن مدرک کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی

تذکر : دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کاردانی به شرط اخذ مدرک کاردانی تا انتهای شهریور سال جاری برای انتخاب رشته های تحصیلی نیمسال اول و دوم یا در صورت فارغ التحصیلی تا انتهای بهمن ماه منحصراً برای انتخاب رشته های تحصیلی نیمسال دوم مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند.

2) پذیرفته شدگان گروه آموزشی پزشکی پس از فارغ التحصیل شدن باید برابر طول مدت تحصیل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسپارند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت تعهد شده، باید دو برابر هزینه تحصیلات را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند، بپردازند.

3) تحصیل مجدد دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته (غیرپزشکی) در همان مقطع در رشته ای دیگر وجود ندارد، لیکن هر یک از داوطلبان برای هریک از مقاطع تحصیلی تنها برای یکبار مجاز به استفاده از امکانات دولتی خواهند بود. به این دسته از داوطلبان توصیه می شود در صورتی که قبلاً از امکانات دولتی استفاده نموده اند، از انتخاب کدرشته محل های دوره روزانه رشته های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته خودداری نمایند. بدیهی است در صورت انتخاب و پذیرفته شدن در کدرشت ه محل های دوره روزانه، همانند قبولین دو ه های نوبت دوم (شبانه) ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خواهند بود. ضمناً این قبیل داوطلبان لازم است از لحاظ مقررات خدمت وظیفه عمومی، منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
لازم به ذکر است دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از مقطع کارشناسی مجاز به شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته های غیرپزشکی نمی باشند.

کاردانی

 

تذکرات مهم نظام وظیفه در دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی

طبق قانون مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سه سال می باشد که طبق تبصره (2) همین ماده، با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و احراز شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت سه ماه به دفتر پلیس + 10، این مدت حداکثر یک سال به عنوان سنوات ارفاقی با دریافت مجوز از وظیفه عمومی (اقدام از سوی دفاتر پلیس+ 10 شهرستان محل استقرار دانشگاه) قابل افزایش خواهد بود. دانشجویانی که حداکثر در مدت مذکور فار غالتحصیل نشوند، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهند بود. در صورت عدم درخواست سنوات ارفاقی از سوی دانشگاه، سنوات تحصیلی دانشجو قابل افزایش نخواهد بود.

فارغ التحصیلان کلیه مقاطع کارشناسی مجاز به شرکت مجدد در این آزمون نمی باشند. همچنین آن دسته از مشمولانی که در دانشگاه پذیرفته می شوند، صرفاً با درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه مورد پذیرش به دفتر پلیس + 10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت صدور مجوز ادامه تحصیل (معافیت تحصیلی) می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند.

مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه، معافیت تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنان نمی باشند.
دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت.
کارکنان وظیفه (سرباز حین خدمت) مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نمی باشند. این دسته از کارکنان وظیفه در صورت قبولی در دانشگاه، نداشتن غیبت اولیه و دارا بودن سایر شرایط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.