مطالب مشاوره تحصیلی انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

محرومیت از انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 - 99

محرومیت از انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 - 99

پنجشنبه 30 خرداد 1398 0
افرادی که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت می کنند در صورتی که رتبه و تراز مورد نیاز برای انتخاب رشته را به دست آورده باشند مجاز به انتخاب رشته می شوند و اولویت بندی کد رشته ها را با توجه به علاقه و شرایط خود انجام می دهند. ولی در بین داوطلبان کسانی هستند...
انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98 - 99

انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98 - 99

پنجشنبه 30 خرداد 1398 0
بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 - 99 نتایج اولیه داوطلبان روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و در صورتی که آنها توانسته باشند رتبه قبولی مورد نیاز را کسب کرده باشند می توانند وارد مرحله انتخاب رشته شوند. این مرحله بسیار حساس است و انتخاب رشته ای...