مطالب مشاوره تحصیلی شرایط کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

شرایط گرفتن دو مدرک کارشناسی ارشد

شرایط گرفتن دو مدرک کارشناسی ارشد

یکشنبه 29 خرداد 1401 0
آن دسته از داوطلبانی که از مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ التحصیل شده اند و تمایل به شرکت مجدد در کنکور کارشناسی ارشد را دارند، اگر منعی برای ثبت نام مثل نظام وظیفه، سهمیه کنکور و شهریه دانشگاه نداشته باشند می توانند مجدداً در کنکور کارشناسی ارشد ثب...