معافیت سربازی خانواده ایثارگران

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد معافیت سربازی خانواده ایثارگران
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

برای برخورداری از حق معافیتی که شامل خانواده های ایثارگر می شود دانستن یکسری شرایط و قوانین ضروری است که با دانستن آن ها راه معافیت برای افراد روشن تر خواهد شد.

1- مدت آزادگی برای معافیت یک فرزند یا برادر وی 24 ماه تمام است.

2- به ازای هر24 ماه سابقه آزادگی یکی از فرزندان آزاده از خدمت معاف می شود.

3- چنانچه آزاده فاقد فرزند پسر باشد یک برادر وی می تواند از خدمت معاف شود.

4- برای آزاده فاقد فرزند پسر به هر میزان مدت آزادگی فقط یکی از برادران وی از خدمت معاف می شود.

5- در صورتیکه بر اساس ضوابط و مقررات سال های گذشته آزاده ای که مدت آزادگی کمتر از 36 ماه بوده و از امتیاز کسرخدمت برای فرزند یا برادرش استفاده کرده آیا با توجه به ضوابط جدید در نظر گرفتن حد نصاب 24 ماه آزادگی برای معافیت نمی تواند یک فرزند یا برادر خود را معاف کند زیرا  از امتیاز آزادگی استفاده شده و امتیاز دیگری تعلق نمی گیرد.

 

ایثارگر

 

برابر ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که پدر، مادر، فرزند، برادر و یا خواهر آنان در راه به ‌ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید، جانباز، اسیر و یا جاوید‌الاثر (مفقود) شده یا بشوند، به شرح زیر، از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند:

  1. کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران، از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند.

  2. در صورتی که شهدا و آزادگان دارای حداقل 24 ماه سابقه جبهه، جانبازان دارای حداقل 25 درصد جانبازی و همچنین جاویدالاثران، فاقد فرزند ذکور باشند، به ازای هر نفر از آن ها، یک نفر از برادرانشان از انجام دوره ضروری خدمت معاف می شود.

  3. به ازای هر 24 ماه آزادگی، یا 25 درصد جانبازی و یا 30 ماه حضور در جبهه، یک نفر از فرزندان از انجام دوره ضروری خدمت معاف می شوند؛ و در موارد کمتر از آن، این امکان وجود دارد که سابقه آزادگی، جانبازی و جبهه ، هر سه با هم جمع شده و به منظور معافیت فرزند به کار روند. به طوریکه مجموع آن ها باید عدد 30 یا بیشتر شود.

  4. البته در اصلاحیه جدید، 24 ماه آزادگی به 12 ماه آزادگی، 25 درصد جانبازی به 10 درصد جانبازی و 30 ماه سابقه حضور در جبهه به 12 ماه سابقه حضور در جبهه کاهش پیدا کرده است که این اصلاحیه در صورت تأیید فرماندهی کل قوا، اجرا می گردد.

  5. کلیه مشمولان جانباز که دارای حداقل 10 درصد جانبازی باشند، از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند.

  6. اگر جانبازی به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود، یک فرزند خوانده قانونی ذکور او از انجام خدمت سربازی معاف می‌شود.

  7. مشمولانی که با جانبازان اناث دارای حداقل 25 درصد جانبازی ازدواج کنند، به صورت موقت از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند و در صورت گذشت 5 سال از معافیت موقت و استمرار ازدواج، معافیت موقت آن ها به معافیت دائمی تبدیل می گردد.

  8. ایثارگرانی که سابقه حداقل 60 ماه حضور در جبهه را دارند، دو فرزند آنان از انجام خدمت سربازی معاف می گردند.

  9. ایثارگرانی که سابقه حداقل 48 ماه آزادگی دارند، دو فرزند آنان از انجام خدمت سربازی معاف می گردند.

  10. ایثارگرانی که حداقل 50 درصد جانبازی دارند، دو فرزند آنان از انجام خدمت سربازی معاف می گردند.


ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد