منابع کنکور سراسری انسانی 98

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد منابع کنکور سراسری انسانی 98
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

در گروه علوم انسانی متقاضیان با تعدد دروس آموزشی روبرو هستند و به طبع مطالعه و تسلط بر روی همه این دروس نیازمند داشتن منابع کنکور مناسب و خوبی است که روند یادگیری و تسلط را تسریع بخشد. برای داوطلبان گروه انسانی دورسی مانند ادبیات و عربی از ضرایب بالاتری برخوردار می باشد که مرجع اصلی مطالعاتی نیز کتاب های درسی هستند و برای تسلط بیشتر بر روی مباحث کتب درسی و کسانی که در درک مبحث دچار مشکل شده اند با مطالعه ی کتاب های کمک آموزشی میتوانند نیازهای خود را برطرف سازند.



 

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری 98 نظام جدید

دروس عمومی نظام جدید که در بین رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان مشترک است شامل فارسی و نگارش، عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی می باشد. در کنکور سراسری 98 از کتاب های عمومی دهم چاپ 96 - 95 و کتابهای درسی یازدهم چاپ 96 - 97 و کتب دوازدهم چاپ 97 - 98 به عنوان منبع طرح سوالات استفاده می شود که شامل:

کتاب های عمومی دهم انسانی : فارسی (کد کتاب 110201) - نگارش (110202) - دین و زندگی (110205) - عربی ( 110207) - زبان انگلیسی (کد 110230)

کتاب های عمومی یازدهم انسانی : فارسی (کد کتاب 111201) - نگارش (111202) - دین و زندگی (111205) - عربی (111207) - زبان انگلیسی (کد 111230)

کتاب های عمومی دوازدهم : به محض چاپ و انتشار کتاب های مربوطه در این بخش معرفی می شود .

داوطلبان نظام جدید دقت نمایند که هنوز به طور رسمی از سوی سازمان سنجش فهرست منابع کنکور سراسری 98 اعلام نشده است لازم می باشد که کتاب های معرفی شده حتما مطالعه گردد و بعد از انتشار منابع کنکور سراسری 98 توسط سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد.

 

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری 98 نظام قدیم

با توجه به اینکه کتاب های نظام قدیم در سال 96 - 97 آخرین چاپ آنها مربوط به پیش دانشگاهی بوده لذا منبع طرح سوالات این دسته از داوطلبان پشت کنکوری همان منابع کنکور سراسری سال گذشته است و از این منابع در کنکور سراسری 98 استفاده می شود. البته فهرست نهایی و مربوطه به محض انتشار از سوی سازمان سنجش در این بخش معرفی خواهد شد. توجه نمایید که این منابع در کنکور سال گذشته معرفی شده است.

 

هنر

 

بودجه بندی دروس تخصصی نظام جدید 

کتاب های دهم انسانی

 ریاضی و آمار - اقتصاد - علوم و فنون ادبی - عربی - تاریخ ایران و جهان باستان - جغرافیا - جامعه شناسی 1 - منطق  

 

کتاب های یازدهم انسانی 

 ریاضی و آمار - علوم فنون ادبی - عربی - تاریخ 2 - جغرافیا 2 - جامعه شناسی 2 - روانشناسی - فلسفه 

 

بودجه بندی دروس تخصصی نظام قدیم 

کتب تخصصی نهم انسانی 

 ریاضیات 1 

 

کتب تخصصی دهم انسانی

آمار و مدلسازی - اقتصاد - تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 - عربی 2 - تاریخ ایران و جهان 1 - جغرافیای 1 - جامعه شناسی 1  

 

کتب تخصصی یازدهم انسانی

 ریاضی - تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 - آرایه های ادبی - عربی 3 - تاریخ ایران و جهان 2 - جغرافیای 2 - جامعه شناسی 2 - فلسفه - منطق - روانشناسی

 

کتب تخصصی دوازدهم انسانی 

ریاضیات پایه - ادبیات فارسی - عربی - تاریخ شناسی - جغرافیا - علوم اجتماعی ( جامعه شناسی نظام جهانی - فلسفه ( آشنایی با فلسفه اسلامی )

 

منابع 98

 

منابع دروس عمومی کنکور انسانی 98

بودجه بندی ادبیات فارسی

سازمان سنجش کتب ادبیات فارسی 2 (94)، ادبیات فارسی 3 تخصصی رشته انسانی (95)، زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی (96) و زبان فارسی 3 تخصصی رشته انسانی (95) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتب املا و لغت ( انتشارات کلک معلم، انتشارات دریافت، انتشارات خیلی سبز و انتشارات گاج)، زبان فارسی 3 (کتاب تخته سیاه، دریافت، گاج، قلم چی و مبتکران) و برای قرابت معنایی (انتشارات کلک معلم، انتشارات نشر الگو، انتشارات دریافت، کتاب آبی قلم چی و انتشارات خیلی سبز) می باشند .

 

بودجه بندی عربی

سازمان سنجش کتب عربی 2 (94)، عربی 3 (95) و عربی پیش دانشگاهی (96) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتاب عربی اختصاصی (انتشارات گاج و انتشارات مبتکران) می باشد .

 

بودجه بندی معارف اسلامی

سازمان سنجش کتب دین و زندگی 2 (94)، دین و زندگی 3 (95) و دین و زندگی پیش دانشگاهی (96) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتاب جامع دین و زندگی نقره ای گاج  می باشد .

 

بودجه بندی زبان انگلیسی

سازمان سنجش کتب زبان انگلیسی 3 (95)، زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (96) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس 3 جلد کتاب 4 جلدی زبان انگلیسی نوشته آقای کیاسالار از انتشارات شبقره می باشد که جلد چهارم آن (مورد نیاز برای متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس) نیاز نیست .

 

انسانی

 

منابع دروس اختصاصی کنکور انسانی 98

بودجه بندی ریاضی

سازمان سنجش ریاضی 1 (93)، آمار و مدلسازی (94)، ریاضی سال سوم (95) و ریاضی پیش دانشگاهی (96) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتب میکروطبقه بندی شده انتشارات گاج و کتاب آبی انتشارات قلم چی می باشد .

 

بودجه بندی اقتصاد

سازمان سنجش کتاب اقتصاد سال دوم (94) را بعنوان منبع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتاب های کمک آموزشی مبتکران، کمک آموزشی آبی قلم چی و کتاب کمک آموزشی انتشارات شبقره می باشد .

 

بودجه بندی روان شناسی

سازمان سنجش کتاب روان شناسی سال سوم (95) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتاب 5 رشته انسانی انتشارات اندیشه فائق که یک منبع مفید تستی و کتاب آزمون های تدریجی روان شناسی انتشارات اندیشه فائق که مولف آن رامین فرجی است، می باشد .

 

بودجه بندی علوم اجتماعی

سازمان سنجش کتب جامعه شناسی 1 (94)، جامعه شناسی 2 (95)، علوم اجتماعی پیش دانشگاهی (96) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

برای مطالعه ی این درس به منبع متفرقه ای نیاز نیست و خواندن کتاب های درسی کافیست.

 

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا

سازمان سنجش کتب تاریخ ایران و جهان 1 (94)، تاریخ ایران و جهان 2 (95)، تاریخ شاسی پیش دانشگاهی (96)، جغرافی 1 (94)، جغرافی 2 (95) و جغرافی پیش دانشگاهی (96) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتب تاریخ و جغرافی آبی قلم چی، کتاب های آقای ذنوبی و تاریخ و جغرافی رزمندگان می باشند .

 

بودجه بندی فلسفه و منطق

سازمان سنجش کتب فلسفه سال سوم (95)، فلسفه پیش دانشگاهی (96)، منطق سوم (95) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتاب های آبی قلم چی که منبع بسیار مفید تستی، آموزش منطق از انتشارات شبقره با تالیف آقای رضایی مقدم و یزدانی و در آخر کتاب مبتکران با تالیف آقای حجازیان می باشند .

 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی

سازمان سنجش کتب تاریخ و ادبیات ایران و جهان 1 (94)، تاریخ و ادبیات ایران و جهان 2 (95)، آرایه های ادبی (95)، ادبیات فارسی پیش دانشگاهی (96) را بعنوان منابع این درس معرفی کرده است.

پیشنهاد ما به شما برای خرید و مطالعه کتب کمک آموزشی برای این درس کتب آرایه های ادبی (انتشارات کلک معلم، انتشارات گاج و انتشارات تخته سیاه)، تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 و 2 کتاب آبی انتشارات قلم چی یا انتشارات شبقره و کتاب سبز انتشارات قلم چی)، عروض و قافیه (کتاب سبز قلم چی، کتاب مبتکران)، متون نظم و نشر (کتاب سبز و آبی قلم چی، کتاب گاج سبز و کتاب مبتکرا )، کتاب تستی در هر یک از مباحث بالا می توان به کتاب های آبی قلم چی، کلک معلم و گاج سفید می باشند .

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد