مهندسی صنایع گرایش تحلیل‌ سیستم‌ها

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد مهندسی صنایع گرایش تحلیل‌ سیستم‌ها
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

هدف گرایش تحلیل‌ سیستم‌های مهندسی صنایع، تربیت افرادی است که بتوانند با استفاده از روش های سیستماتیک و مدل های ریاضی، مسایل تصمیم گیری در سطح واحدهای صنعتی بزرگ و واحدهای خدماتی را بررسی کنند و بهترین روش و راه حل را در استفاده از منابع موجود و عملکرد اجزای سیستم، ارایه دهند.

 

صنایع

 

بازار کار

قسمت برنامه ریزی مؤسسات بزرگ که وظیفه تعیین خط مشی های بلندمدت و کوتاه مدت را بر عهده دارند جای مناسبی برای این افراد است. همچنین مسایل تصمیم ‏گیری آنها، واحد طرح و برنامه وزارتخانه ها و مؤسسات و مسایل تصمیم گیری در سطح آنها، کارشناسان برنامه‏ ریزی در مؤسسات خدماتی مربوط به توزیع کالا، آب، انرژی، حمل و نقل، ترافیک، خدمات در بیمارستان ها)، کارشناسان برنامه‏ ریزی در سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور برای اختصاص بودجه، کارشناسان برنامه‏ ریزی در سطوح مختلف نظام برنامه‏ ریزی کشور، تحقیقات و آموزش در مؤسسات عالی.

 

ضرورت و اهمیت

زمینه ی فعالیت های صنعتی و خدماتی به نحوی گسترده شده است که حل و فصل مسائل و تصمیم‏ گیری و برنامه ریزی برای این مدل واحدها را بدون استفاده از روش علمی، غیرممکن کرده است. پس مدیریت مؤسسات تولیدی و خدماتی، نیاز شدیدی به وجود کارشناسان با تجربه در قسمت برنامه ‏ریزی دارند و مدیران اهداف را مشخص میکنند و بعد مسأله را به کارشناس برنامه ریزی میسپارند تا مراحل جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، مدل سازی و حل مسأله توسط کارشناس برنامه ریز انجام شود وروش های مسأله ارایه شود تا از بین آنها بهترین روش توسط مدیر انتخاب شود.

 

دروس تخصصی

برنامه ریزی حمل و نقل

از مهم ترین درس های این گرایش است که به بررسی مفاهیم، مدل ها، حمل و نقل درون شهری و درون کارخانه ای و مدل های آنها پرداخته می شود. این درس شامل یک پروژه عملی هم می باشد که باید در یک واحد صنعتی (درون کارخانه ای) یا در سطح شهر (درون شهری) انجام شود. قبل از این درس، طرح ریزی واحدهای صنعتی را حتما بگذرانید.

 

طرح سیستم های اطلاعاتی مدیریت

به این درس MIS هم می گویند که موضوعش آشنایی با انواع سیستم های اطلاعاتی و اجزای آنها، شامل جریان داده ها، پردازش داده ها و بانک های اطلاعاتی و فراگیری ابزارهای گوناگون جهت مدل سازی این سیستم ها است و این درس پروژه عملی دارد.

 

اصول شبیه سازی

این درس پروژه عملی رایانه ای دارد که بر آمار و رایانه وابسته است. در این درس دانشجویان با اعداد تصادفی، توزیع ها، تجزیه و تحلیل به کمک شبیه سازی آشنا خواهند شد. با این وجود که درسی تئوری است اما جای کار و خلاقیت هم دارد.

 

تحلیل سیستم ها

محتوی این درس شامل مفاهیم اساسی سیستم، انواع آن، نظریه عمومی سیستم ها، شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم ها است که پروژه عملی دارد و از دروس شاخص این گرایش است.

 

دروس

 

اصول مدیریت

محتوی این درس قصد دارد دانشجویان را با مدیریت، تاریخچه، اصول مدیریت، برنامه ریزی و مدل های آن، سازماندهی، سازمان ها، عوامل انسانی در مدیریت، کنترل و روش های آن و... آشنا کند.

 

کاربرد کامپیوتر

این درس برای تقویت سطح علمی و توانایی دانشجویان در استفاده از نرم افزارهای مهندسی صنایع است که هم اکنون با توجه به صلاح دید دانشگاه های مختلف، نرم افزارهای متنوعی تدریس می شود.

 

پروژه پایانی

واحد مشترک در تمام واحدها است که دانشجو ها با توجه به گرایش و علایق خود، پروژه ای را انتخاب میکنند که زیرنظر استاد مورد نظرشان، آن را انجام دهند. مدت انجام پروژه پایانی، حداکثر یک سال است.

 

زبان تخصصی

زبان تخصصی جزو دروس تخصصی هر چهار گرایش است و از موارد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد هم می باشد. که مطالب متنوعی از دروس مختلف مهندسی صنایع، در قالب دروس انگلیسی بیان می شود.

 

دروس تخصصی اجباری گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

 

ردیف

نام درس

واحد

1

زبان تخصصی

2

2

برنامه ریزی حمل و نقل

3

3

طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت

3

4

اصول شبیه سازی

3

5

تحلیل سیستم ها

3

6

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

2

7

پروژه پایانی

3

8

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

جمع کل واحدها و ساعات

21

 

دانشجویان باید کارآموزی 1 و 2 را اخذ کنند ( بدون احتساب واحد) و هر کارآموزی در یک ترم مجزا و حداقل 204 ساعت در یکی از مراکز صنعتی انجام شود.

 

دروس اختیاری گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها (8 واحد)

 

ردیف

نام درس

واحد

زمان ارائه درس یا پیشنیاز

70

برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری

3

56 و 26

30

آنالیز تصمیم گیری

3

52 و 26

74

اقتصادسنجی و برنامه ریزی اقتصادی

3

42 و 06 و 57

75

تحلیل و طراحی سیستم های ایمنی

3

56

76

پیش بینی و آنالیز سری های زمانی

3

06

77

سیستم های کنترل

3

05

78

برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

3

91

79

سازماندهی نیروهای انسانی

3

91

81

پروژه

6-2

-

82

مدیریت مالی

2

43

68

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های2

3

48

66

برنامه ریزی تولید

3

48

67

مدیریت کیفیت

2

50

 

تمامی دروس تخصصی واختیاری سایر مجموعه های مهندسی صنایع می توانند بعنوان دروس انتخابی (اختیاری) در این مجموعه ها ارائه گردند.

 

صنایع

 

ترم اول

 

ترم دوم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

ریاضی 1

فیزیک1

آزفیزیک1

عمومی

تربیت بدنی

زبان

نقشه کشی 1

مهارت های زندگی

اقتصاد1

4

3

1

1

3

2

2

2

2

 

ریاضی 2

فیزیک2

آزفیزیک2

معادلات دیفرانسیل

کارگاه ماشین افزار 1

یکی از دروس معارف

شیمی عمومی

 

4

3

1

3

1

2

2

مجموع

18

 

مجموع

17


 

ترم سوم

 

ترم چهارم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

تئوری احتمالات

برنامه نویسی کامپیوتر

اصول حسابداری

کارگاه ماشین افزار2

روش های تولید1

علم مواد

یکی از دروس معارف

اقتصاد2

3

3

3

1

2

3

2

2

 

آمار مهندسی

تحقیق در عملیات1

اقتصاد مهندسی

محاسبات عددی

استاتیک

مبانی برق

یکی ازدروس معارف

 

3

3

3

2

2

3

2

مجموع

19

 

مجموع

19

 

 

ترم پنجم

 

ترم ششم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

ارزیابی کار و زمان

مقاومت مصالح

کنترل موجودی 1

کنترل کیفیت

نقشه کشی 2

آز مبانی برق

یکی از دروس معارف

کارگاه جوش

3

2

3

3

2

1

3

1

 

طرح‿ریزی‿واحدهای صنعتی

اصول مدیریت

روش های تولید2

تحقیق در عملیات2

کنترل پروژه

کارگاه ریخته گری

یکی از دروس معارف

آز شیمی عمومی

3

2

3

3

2

1

3

1

مجموع

19

 

مجموع

18

 

 

ترم هفتم

 

ترم هشتم

نام درس

واحد

 

نام درس

واحد

تحلیل سیستم ها

برنامه ریزی حمل و نقل

کاربرد کامپیوتر

زبان تخصصی

آز اندازه گیری دقیق

یکی از دروس معارف

اختیاری

تربیت بدنی

3

3

2

2

2

2

3

1

 

سیستم های اطلاعاتی

اصول شبیه سازی

اختیاری

اختیاری

پروژه پایانی

یکی از دروس معارف

3

3

3

2

3

2

مجموع

17

 

مجموع

16

 
 

درآمد و حقوق

بازار کار رشته مهندسی صنایع بسیار گسترده است و امکان فعالیت در قسمت های مختلف برای مهندس صنایع وجود دارد که اینها هر کدام در متفاوتی می توانند داشته باشند. اگر افراد در بخش دولتی کار کند با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق می گیرند و اگر در بخش خصوصی کار کنند با توجه به شرایط و معیارها که وابسته به میزان تحصیلات و دانش و سابقه کار افراد است می‌توانند دریافتی متفاوتی داشته باشند.

این افراد می توانند در سمت های مختلف سازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) مشغول به کار شوند و همچنین میتوانند بعنوان کارشناس فنی، برنامه ریز، کارشناس کنترل پروژه، کارشناس تضمین کیفیت، مهندس صنایع، سرپرست کنترل پروژه، سرپرست برنامه ریزی، مدیر پروژه، مدیر کارخانه و غیره کار کنند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد