مشاوره تحصیلی تلفنی شرایط کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد مشاوره تحصیلی تلفنی شرایط کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

در اردیبهشت ماه هر سال تعداد زیادی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به رقابت با یکدیگر بر سر صندلی های رشته های مختلف در دانشگاه های سراسر کشور می پردازند. تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند. در این قسمت ما به بیان چند مورد از این شرایط می پردازیم. در صورت تمایل به آگاهی کامل از تمامی شرایط مطالعه دقیق دفترچه کنکور سراسری کارشناسی ارشد را پیشنهاد می کنیم.

 

ارشد

 

شرایط عمومی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

1) اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان آسمانی دیگر.

2 ) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احکام عملی اسلام ( انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).
تبصره : اقلیت های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند، به شرط آنکه متجاهر به نقض احکام اسلامی نباشند.

3) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.
تبصره : در صورتی که داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی داشته، باید تغییر نظر او احراز شود.

4 ) نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آنها.

5) عدم احراز فساد اخلاقی.

6) عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.


ارشد

 

شرایط اختصاصی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

1) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری، حق ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد را نداشته و  تنها در صورت انصراف قطعی تا پایان مهلت ثبت نام می توانند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت نمایند.

2) فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های گروه پزشکی، قبل از اقدام به ثبت نام باید از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و از نظر وزارت مذکور منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

3) فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های دبیری باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط وزارت آموزش و پرورش را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام قبولی در دانشگاه ارائه نمایند. این داوطلبان در صورت قبولی باید مجدداً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند.

4) داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند.

5) پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه آزمون ورودی کارشناسی ارشد حتی در صورت عدم ثبت نام یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در کنکور ارشد سال جاری به منظور انتخاب رشته محل های دوره روزانه نخواهند بود.

6) پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی دوره شبانه، نیمه حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولی و یا انصراف از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط می توانند در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام و شرکت نمایند. 

7) دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که از تاریخ 31 شهریور 86 به بعد فارغ التحصیل شده اند، در صورتی که معدل آنان کم تر از 12 باشد حق ثبت نام و شرکت در آزمون ارشد را ندارند.

8) پذیرفته شدگان دوره روزانه با توجه به تعهدات آموزش رایگان باید برابر طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد، در موقع ثبت نام تعهد بسپارند تا در محلی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت نیاز تعیین می کند به خدمت اشتغال ورزند.

9) پذیرفته شدگان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی با توجه به تعهدات آموزش رایگان باید برابر طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد، در موقع ثبت نام به وزارتخانه، سازمان و یا نهاد دولتی مربوط تعهد خدمت بسپارند.

10) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطاء نمی نماید.